Geven

ANBI

Buurth is een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Daarom zijn giften aan onze stichting zijn fiscaal aftrekbaar van te betalen inkomsten belasting bij de belastingopgave. Afhankelijk van je inkomen, krijg je dus geld terug van de gift aan de Stichting Buurth. Lees meer over onze ANBI.

Financieel ondersteunen

De Stichting Buurth is voor een deel afhankelijk van giften. Wil jij meehelpen en bijdragen aan Activiteiten? Jouw gift is van harte welkom!

Geld overmaken

Geld overmaken kan op rekeningnummer NL87 SNSB 0967 4698 99 t.n.v. Stichting Buurth o.v.v. gift.

Scroll naar boven