Doelen

Doelen van Stichting Buurth

Toename van de sociale samenhang in gemeente Renkum

 • Ontmoetingsmomenten organiseren voor deelnemers die vaak geen netwerk hebben.
 • De ontmoetingsmomenten zorgen voor verbinding.
 • De gemeente Renkum zorgt er met dit project voor dat een kwetsbare groep die anders niet bereikt wordt een eigen plek heeft.
 • Een plek bieden waardoor mensen zich verbonden voelen met anderen en de samenleving.

Activering en participatie

 • Deelnemers doen zelf actief mee in het organiseren van deze momenten.
 • Talenten van mensen in zetten en laten groeien.
 • Er zijn mensen die doorgestroomd zijn naar activerend werk en zelfs naar betaald werk.
 • Voor andere zijn deze ontmoetingsmomenten belangrijk om de taken in het gewone leven vol te houden.
 • Kwetsbare burgers een groeiende regie hebben en/of krijgen over hun mogelijkheden.
 • Deelnemers groeien omdat ze gekend en gezien worden en deel uitmaken van een netwerk.

Mensen vanuit hun eigen mogelijkheden een bijdrage laten leveren

 • Inwoners van de gemeente Renkum hun kwaliteiten en talenten beter laten benutten.
 • Deelnemers helpen bij de activiteiten: Koken, koffieschenken, bardienst, afruimen, opruimen etc.
 • Vrijwilligers die meedoen zijn aanwezig op basis van gelijkwaardigheid.
 • Wat door deelnemers zelf gedaan kan worden wordt gestimuleerd.

Goede samenwerking tussen professionele ketenpartners en burgers

 • Professionele netwerkpartners en ervaringsdeskundigen integraal laten samenwerken.
 • De verschillende partijen in Renkum weten ons goed te vinden en verwijzen ook mensen door.
 • Voor de doelgroep is het echter ook belangrijk dat de groep deelnemers overzichtelijk blijft. Teveel deelnemers zorgt ervoor dat juist de meest kwetsbaren afhaken.

Dienstverlening is vraaggericht

 • Dit houdt in dat de organisaties professioneel en actief inspelen op vraagstukken.
 • De kracht is dat het project van de mensen zelf is en dat daardoor minder inzet van vrijwilligers nodig.
 • Er wordt niet voor de deelnemers gezorgd maar ze zorgen voor elkaar: Community care.
Scroll naar boven