ANBI Gegevens

Stichting Buurth
KvK-nummer: 09143287
RSIN: 815043314

Contactadres:
Bart Crumstraat 18-1
6866 AC Heelsum

Contact:
06-13818418

Bank:
NL87 SNSB 0967 4698 99

Stichting Talent heeft ten doel:
Het initiëren en verzorgen van projecten op het terrein van zorg, welzijn, educatie en maatschappij.
Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Bestuursleden:
Ton van Bergeijk
Jaap van Meerveld
Albert Frans Welmers

Beloningsbeleid:
Bestuurders ontvangen geen beloning voor verrichte werkzaamheden.

Actueel beleidsplan

Actueel beleidsplan samenvatting 2023

Buurth is een ontmoetingsplaats. Buurtgenoten kunnen er binnenlopen, een kopje koffie drinken en een praatje maken. We organiseren activiteiten waarmee we onze doelstellingen realiseren

  • Elke werkdag is er inloop met koffie/thee van 9.00 tot 14.00 uur
  • Elk kwartaal wordt er in Buurth een kledingruilbeurs georganiseerd door vrijwilligers.
  • Iedere laatste vrijdagavond van de maand is een buurtmaaltijd.
  • Op vrijdagochtend zijn er sport activiteiten.
  • Wekelijks is het Buurth-klusteam actief.
  • Op dinsdagochtend worden er door vrijwilligers schoonmaakwerkzaamheden in en rondom flat Heidevlinder uitgevoerd.
Scroll naar boven