ANBI Gegevens

Stichting Talent
KvK-nummer: 09143287
RSIN: 815043314

Contactadres:
Bart Crumstraat 18-1
6866 AC Heelsum

Contact:
06-13818418

Bank:
NL87 SNSB 0967 4698 99

Stichting Talent heeft ten doel:
Het initiëren en verzorgen van projecten op het terrein van zorg, welzijn, educatie en maatschappij.
Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Bestuursleden:
Ton van Bergeijk
Jaap van Meerveld
Albert Frans Welmers

Beloningsbeleid:
Bestuurders ontvangen geen beloning voor verrichte werkzaamheden.

Actueel beleidsplan

Actueel beleidsplan samenvatting 2020

Buurth is een ontmoetingsplaats. Buurtgenoten kunnen er binnenlopen, een kopje koffie drinken en een praatje maken. We organiseren activiteiten waarmee we onze doelstellingen realiseren

  • Elke werkdag is en ‘s ochtends een inloop
  • Op woensdag organiseren we activiteiten zoals bijvoorbeeld een kledingbeurs
  • Iedere week is een buurtmaaltijd.

Verslaglegging

Het programma in 2018 zag er al volgt uit:

  • Ontmoeten & eten op maandagmiddag en avond in het TAU huis(oude pastorie).
  • Ontmoeten & activiteit woensdagochtend op Klein Heideveld in Heelsum, deze activiteit is in 2018 verplaatst naar de centrale ontmoetingsruimte in Heidestein te Heelsum
  • Ontmoeten & bewegen vrijdagmorgen in de DKOD kantine in Heelsum

We hebben een nieuwe centrale inlooplek gevonden middenin Heelsum. De ontmoetingsruimte aan de Bart Crumstraat is erg geschikt voor ontmoeting en activiteit. De ruimte is gezellig en is voor alle deelnemers goed te bereiken. Er is plek voor meer dan 100 deelnemers. Naast de ontmoetingsruimte wonen veel ouderen die ook zoeken naar een plek voor ontmoeting. Daarnaast ligt de ontmoetingsplek in een buurt die daadwerkelijk behoefte heeft aan een inloopvoorziening.

Wij hebben op dit moment geregeld ondersteuning van vrijwilligers bij onze activiteiten. Wij zien dat onze doelgroep heel goed in staat is zelf activiteiten te ‘doen’ als wij het initiatief nemen en coördineren.

Scroll naar boven